Grond- en gewasonderzoek

wilma-onderzoek1Grondmonsters
Voor vollegrondsteelten bemonsteren we percelen om goed inzicht in de bemesting te krijgen. Door middel van de Bodembalans-analyse wordt helder wat er als bemesting in de bodem voorradig is. Daarnaast geeft deze techniek inzicht in de beschikbaarheid van de aanwezige voeding. Ook de verhoudingen waarin de verschillende elementen aanwezig zijn worden meegewogen. Het resultaat is een uitgekiend bemestingsadvies.

wilma-onderzoek1aGrondmonsters voor hoveniers
Voor hoveniers bieden we naast bovenstaande Bodembalans-analyse ook een eenvoudiger grondonderzoek aan. Dit volstaat vaak voor particuliere tuinen..

Plantsapanalyses
Met behulp van plantsap-analyses kan blad van planten worden onderzocht op de noodzakelijke voedingselementen en op bijvoorbeeld suikers. Van steeds meer gewassen is de optimale voedingstoestand namelijk na te streven omdat streefcijfers bekend worden. En een gewas dat optimaal is qua voeding is minder vatbaar qua ziekten en plagen! Ook komt er steeds meer informatie beschikbaar over streefcijfers voor bijvoorbeeld bloei, bloemknopaanleg of vruchtzetting. De plantsapanalyses zijn een methode om uw teelt verder te optimaliseren. De prijs van plantsapanalyses hangt samen met het aantal ingestuurde monsters. Neem voor meer informatie contact met ons op.

wilma-onderzoek1bInsturen ziek plantmateriaal voor nader onderzoek
AgroPoli kan microscopisch onderzoek uitvoeren met betrekking tot schimmelziekten en insecten. Daarnaast kunnen we eenvoudige kweken maken van ziekteverwekkers. We kunnen echter ook nader onderzoek bij een gespecialiseerd laboratorium laten doen, bijvoorbeeld met behulp van DNA-technieken of andere gespecialiseerde methoden. Dit kan extra informatie opleveren over het betreffende ziektebeeld. In overleg wordt vastgesteld of aanvullend onderzoek noodzakelijk is.