SMS-Buxus

SMS-Buxus is een service waarbij u SMS-berichten ontvangt als de infectiedruk door de schimmel Cylindrocladium buxicola daartoe aanleiding geeft.

Naar aanleiding van weersomstandigheden waarbij de infectiekans groot is sturen we u een kort bericht. In het bericht wordt altijd verwezen naar gegevens die u met een inlogcode en wachtwoord via onze website kunt inzien. We verwijzen naar grafieken die de infectiekans weergeven, en begeleidende tekst met uitleg en adviezen.
Een abonnement op SMS-Buxus kost € 75,- per jaar. Een combinatie van SMS-buxus met de Groeifax kost € 210,- per jaar.