Advies via strippenkaart

Dienstverlening via strippenkaart
De AgroPoli strippenkaart werkt heel eenvoudig. U koopt éénmalig een strippenkaart en kunt daarvoor een reeks van diensten afnemen. De strippenkaart is vooral bedoeld voor hoogwaardig advies op maat dat regelmatig terugkeert. Voor een bezoek aan het spreekuur, een eenvoudig bemestingsadvies aan de hand van een grondmonster, een eenvoudig bestrijdingsschema, het maken van de jaarregistratie voor meststoffen, het nakijken van de bestrijdingsmiddelenkast en het opstellen van een gewasbeschermingsplan wordt één strip berekend. Voor telefonisch advies en email wordt per 4 vragen één strip berekend.

Spreekuren
Tijdens de spreekuren kunt u van ziek of aangetast plantmateriaal een deskundige diagnose te laten stellen. Met bijvoorbeeld microscopisch onderzoek of het maken van een kweek kunnen we een zeer gericht gewasbeschermingsadvies uitbrengen. Ook kunnen we van grondmonsters EC en pH meten, waardoor we u een beter bemestingsadvies kunnen geven.

De spreekuren worden van 1 april tot 1 oktober 2 keer per week gehouden:

Op woensdag van 13.00 tot 15.00 uur en op vrijdag van 13.00 tot 15.00 u bij Agropoli BV, Engelandlaan 52 in Hazerswoude.

In de wintermaanden vindt het spreekuur op de woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00 u plaats bij Agropoli BV in Hazerswoude.

Telefonische vragen of vragen per email
Door uw vraag per telefoon of e-mail (met foto’s) te stellen, kunnen we in een aantal gevallen direct een diagnose stellen en een specialistisch advies uitbrengen. Het kan zijn dat we u, wegens drukte, vragen om uw boodschap telefonisch in te spreken. Maximaal 24 uur (op werkdagen) na uw verzoek wordt er contact met u opgenomen.

Bestrijdingsmiddelenkast nakijken

Houdt uw bestrijdingsmiddelenkast up-to-date. Door het intrekken of wijzigen van toelatingen kan het zomaar voorkomen dat u in overtreding bent. Dit is gemakkelijk te voorkomen. Aan de hand van een door u in te vullen lijst, kijken we de inhoud van uw bestrijdingsmiddelenkast na op verlopen of gewijzigde toelatingen. We geven aan wanneer middelen moeten worden opgebruikt of afgevoerd of dat er specifieke beperkingen voor het middel gelden. Dit voorkomt vervelende situaties zoals bekeuringen door de AID.

Jaarregistratie meststoffengebruik
Bij controle op de mestwetgeving of door het Hoogheemraadschap in uw regio kan naar het jaarverbruik aan stikstof en fosfaat worden gevraagd. We stellen, aan de hand van uw bedrijfsgegevens, voor u een duidelijk meststoffenoverzicht op. Dit zorgt ervoor dat u bij een controle meteen de juiste gegevens kunt overhandigen.

Gewasbeschermingsplan
Sinds 2005 is het van overheidswege verplicht om een gewasbeschermingsplan te maken. We maken een op maat gesneden plan voor u. Gewassen en daarbij voorkomende ziekten en plagen verschillen immers per bedrijf. Via dit te downloaden formulier kunt het plan eventueel ook zelf maken.