Advies op uurtarief

Op basis van een uurtarief biedt AgroPoli het volgende aan:

Als u advies zoekt om de teelt van uw planten te verbeteren bent u bij ons aan het juiste adres! Aan de hand van uw wensen en vragen kunnen we in samenspraak met u een goed plan maken om de teelt te sturen en beter in de vingers te krijgen. Maatwerk voor uw planten en uw bedrijf, daar bent u het best mee af!

Teeltvoorbereiding
Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt zeker voor de teelt. Door teelttechnische zaken goed voor te bereiden is het eindresultaat simpelweg beter. AgroPoli is uw gespecialiseerde partner bij bodem, bemesting, gewasbescherming en andere teelttechnische onderwerpen.

Teeltbegeleiding
AgroPoli is voor vele kwekers al jaren de partner voor het geven van teeltbegeleiding, ondermeer op het gebied van bemesting en gewasbescherming. Belangrijk hierin is het regelmatig ‘scouten’ van het gewas, waarbij we desgewenst ook u of uw medewerkers kunnen instrueren. Op basis van deze waarnemingen stellen we onze adviezen samen. Daarbij kijken we zowel naar chemische, geïntegreerde én biologische oplossingen. Doordat we nauwe contacten hebben met diverse gespecialiseerde onderzoekers en instituten, kunnen we steeds beschikken over de nieuwste inzichten. In het verlengde daarvan dragen we ook suggesties aan voor proeven die voor uw bedrijf van nut kunnen zijn.

Activiteitenbesluit Hoogheemraadschap, vervanger voor de WVO-vergunning
De waterproblematiek is en blijft actueel. AgroPoli kan ondersteuning bieden bij het overleg met het waterschap als het gaat over bijvoorbeeld het nieuwe Activiteitenbesluit dat in plaats van de WVO-vergunning gekomen is. Praktisch gezien kunnen we het gesprek aangaan met het Waterschap, zaken uiteen zetten in een brief of op een andere manier ondersteunen. In de praktijk blijkt dat deze aanpak leidt tot voor beide partijen acceptabele en werkbare oplossingen.

Adviezen bemesting
Een goede bemesting is de basis voor gezonde planten. Op het gebied van beworteling, groei en bloei kan met een uitgebalanceerde bemesting veel worden bereikt. Een bemestingsadvies kan gegeven worden door het gewas te analyseren Voor bepaalde situaties op uw kwekerij kan het nuttig zijn om gericht de bemesting, maar ook aan de hand van een analyseverslag van bijvoorbeeld het BLGG of van Soil Tech Solutions. AgroPoli biedt maatwerkadvies voor betere en gezondere planten!

Adviezen bodembiologie
De laatste jaren zien we bij klanten in toenemende mate problemen in de teelt die hun oorzaak hebben in de slechte staat van de bodembiologie op de percelen. Bodembiologie en bodemstructuur hangen nauw samen. Een gezonde bodem betekent een gezondere plant. Naar deze materie wordt veel onderzoek gedaan in samenwerking met andere adviseurs. Nieuwe informatie zetten we om naar praktische oplossingen voor bedrijven, zodat we elk jaar vooruitgang bereiken!

Adviezen gewasbescherming
Voor zowel biologische als chemische bestrijding geldt: voor specifieke situaties kunt u ons altijd raadplegen om een goede bestrijdingsstrategie te bepalen. Indien nodig analyseren we een actueel probleem om zo tot een optimaal resultaat te komen.