Cursussen

cursus4Spuitlicentieverlenging
Elk jaar worden verschillende programma’s aangeboden om de spuitlicentie te verlengen: meestal een 2 bijeenkomsten voor boomkwekers en vaste planten kwekers en 1 voor hoveniers. Ook voor telers van snijheesters kunnen we een passend programma invullen. We volgen bij de cursussen de actualiteit en kiezen voor -de door de overheid verplicht gestelde- onderwerpen een praktische insteek. » cursusaanbod

Bodembiologie
Een gezonde bodem betekent een gezondere plant. Over dit onderwerp komt steeds meer informatie beschikbaar. In toenemende mate zien we problemen in de teelt die hun oorzaak hebben in de slechte staat van de bodembiologie op de percelen. Bodembiologie en bodemstructuur hangen nauw samen. In de cursus Bodembiologie zet René Jochems van Groeibalans uit Zundert deze informatie op een rij en biedt praktische oplossingen voor bedrijven. De cursus bestaat voor de vollegrondsteelt uit drie dagdelen en voor de containerteelt uit vier dagdelen.
De cursus is erkend door Colland en daardoor is voor een deel van de kosten subsidie aan te vragen.

Weerbaar telen Containerteelt en Weerbaar telen vollegrond                                                  Zowel binnen Groeibalans als AgroPoli hebben we ons de afgelopen 8 jaar sterk in dit onderwerp verdiept. De ervaringen die we hebben opgedaan willen wij graag met u delen! Beide cursussen omvatten 4 dagdelen.  Deze cursus is voor boomkwekers en kwekers van vaste planten, zomerbloemen en snijheesters interessant omdat er steeds meer toelatingen van chemische middelen vervallen, terwijl tegelijkertijd de eisen van marktpartijen op het gebied van de inzet van middelen steeds strenger worden. Ook de weersomstandigheden van de laatste jaren maken de teelten qua plantgezondheid lastiger.                                                              De cursussen ‘Weerbaar telen containerteelt’ en  ‘Weerbaar telen vollegrond’ geven handvatten om binnen de eisen van wet en marktpartijen en bij de gegeven weersomstandigheden, de gewassen met minder risico’s te kweken.                                                                                         Tijdens deze cursus bespreken we de relatie tussen verschillende onderdelen van de teeltsystemen en de mogelijkheden om tot een weerbaarder gewas te komen.

Kasklimaat
Naarmate boom- en vaste plantenteelt meer en meer in kassen plaatsvindt, groeit de interesse in kasklimaat. Door een goed kasklimaatregime te voeren kan gestuurd worden op beworteling, groei en bloei. Deze cursus biedt in meerdere dagdelen praktische informatie waarmee u de gewasgroei beter kunt sturen.

Bemesting
Bemesting is een belangrijke factor in zowel vollegronds- als containerteelt. Beworteling, groei, bloei: het is allemaal te beïnvloeden met en te verbeteren door een gerichte bemestingsstrategie. In de laatste 7-8 jaar hebben wij geprobeerd de bemesting zo in te richten dat de weerstand van de plant tegen ziekten en plagen verbetert. Dat lukt erg goed, en is in onze optiek een belangrijke maatregel om met het wegvallen van chemische gewasbeschermingsmiddelen toch een gezond gewas te kweken.

Wat wij op dit vlak geleerd hebben delen we graag met onze klanten in een cursus. In het cursusprogramma komen de functies van de elementen en verschillende manieren van bemesten aan bod. Bemestingsschema’s en stuurmogelijkheden worden met de deelnemers doorgenomen. Indien gewenst gaan we in op de specifieke bedrijfssituatie, het gewas of de mogelijkheden om een gewas te beïnvloeden bij de deelnemers op hun bedrijf.

Kijk voor meer informatie en de cursusdata op ‘cursusaanbod’.

I